Behandeling

Problemen die mensen kunnen ondervinden vanuit hun psyche zijn zo gevarieerd als mensen zelf. Onze behandeling gaat dan ook uit van persoonlijke aspecten als

 de aandacht voor samenhang tussen lichaam, psyche en de omgeving waarin u leeft maar ook en vooral uw persoonlijke levensverhaal en eigen wensen en doelen.

Intake en diagnostiek

Na het eerste gesprek kunnen wij u voorlichten over de aard en mogelijke oorzaak van uw probleem (diagnose), en wat wij u kunnen bieden aan behandeling. 

Diagnose

Wij zien een diagnose niet als een sticker of een code. Maar een omschrijving van uw klachten, uw mogelijkheden en een uw wensen en uw ervaringen vertaalt naar uw verhaal. Ziekte maakt daar een onderdeel van uit maar wij zien u niet als uw ziekte maar als de persoon die leidt onder ziekte. 

Behandeling (Therapie)

Uw behandeling start vanaf het eerste contact. Wij hebben dan ook geen wachttijden tussen eerste contact en de daadwerkelijke start van uw behandeling. 
Wij bieden diverse behandelvormen conform wetenschappelijke standaarden en richtlijnen binnen de kaders van gezondheidszorg wet en regelgeving al naar gelang voor u en uw situatie het meest effectief een wenselijk is. 

Zorg tijdens wachttijd

 
De wachtlijsten in de ggz zijn schrijnend. Een jaar wachten voor de voordeur aangevuld met maanden na intake zijn iet ongewoon. Wanneer mensen op een wachtlijst staan voor psychische hulpverlening worden hun klachten niet behandeld. Soms lossen klachten vanzelf op. Maar er is ook een risico op verergering. Ook worden eventuele onderliggende oorzaken zoals een psychiatrische ziekte,  sociale en emotionele problemen of trauma niet behandeld. Hierdoor kan de  behandeling in een later stadium complexer worden en langer duren of kan er schade zijn ontstaan. Wachtlijst overbruggende behandeling voorziet in het behandelen van de actuele klachten gedurende de wachttijd. Wanneer onderliggende oorzaken duidelijk blijken kan ook een start worden gemaakt met een vorm van behandeling die bij een eventueel later aanbod aansluit. Omdat deze vorm van behandeling richt op deelklachten en wij samenwerken in een collectief van hulpverleners  hebben wij geen wachtlijst voor dit aanbod.Collegiale consultatie

 

 

Voor professional kunnen zorgprocessen  binnen de geestelijke gezondheidszorg soms complex zijn. Vanuit onze expertise bieden wij voor professionals de mogelijkheid om een collegiaal consultatiegesprek aan te gaan. Wij hanteren hierbij een gelijkwaardige wijze van gespreksvoering te behoeve van de werkvraag van de consultvrager en bieden de mogelijkheid van het opbouwen van een relatienetwerk tussen medewerkers van (verschillende) organisaties en organisatielijnen binnen de gezondheidszorg en met andere stakeholders. De doelstelling van ons consultatieve aanbod is gelegen bij het gemeenschappelijke belang van het gesprek tussen de consultgever en de consultvrager.

Privacy

 


Privacy wordt gewaarborgd doordat wij ons conformeren aan "De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Deze ligt aan de basis van al onze zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.
Relatie tussen cliënt en zorgverlener
De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is 'informed consent'. Dat wil zeggen dat wij alleen handelen wanneer wij uw expliciete toestemming hebben. 

Voor welke zorg geldt de WGBO?

De WGBO geldt voor onze medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. 

Vanaf welk moment is er een behandelingsovereenkomst?

Wij houden ons aan de WGBO vanaf het allereerste contact. 

Welke rechten heeft u als patiënt?

Volgens de WGBO heeft u bij ons recht op:
Het verkrijgen van begrijpelijke informatie over uw rechten. Ten alle tijden inzage in gegevens die wij over u hebben. Privacy en geheimhouding.

Welke plichten heeft u?

U bent verplicht om ons goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problematiek. Met de juiste informatie kunnen wij sneller en beter een diagnose stellen en goede zorg verlenen.

Wanneer mogen wij ingrijpen zonder uw toestemming?

Wanneer er sprake is van een zeer ernstig toestandsbeeld waarbij u niet in staat bent uw eigen veiligheid of die van anderen te garanderen en er sprake is van levensbelang of het risico op ernstige schade kunnen wij volgens de Wet Verplichte GGZ soms zonder toestemming handelen. Bv uw huisarts informeren. Dit zullen slechts in zeer uitzonderlijke situaties doen en nooit zonder vooraf overleg met u. Een dergelijke ingreep gaat gepaard met een uitgebreide procedure onafhankelijk getoetst door psychiater en rechtbank. 

Informatie en advies over rechten in de zorg

Heeft u vragen over uw rechten in de zorg of wilt u advies op het gebied van zorg? Dan kunt u ook terecht bij het Adviespunt Zorgbelang