Behandeling

Problemen die mensen kunnen ondervinden vanuit hun psyche zijn zo gevarieerd als mensen zelf. Onze behandeling gaat dan ook uit van persoonlijke aspecten. 

Intake en diagnostiek

Na het eerste gesprek kunnen wij u voorlichten over de aard van uw probleem (diagnose), de mogelijkheden voor behandeling, verwijzing, en wat wij u kunnen bieden in het kader van behandeling of doorverwijzing. 

Verwijzing

Een goede verwijzing naar een ggz-instelling is belangrijk. Deze dient een gedegen en onderbouwd advies te bevatten voor de specialist die de behandeling op zich gaat nemen. Verkeerde adviezen leiden tot onnodige wachttijden of teleurstelling in het aanbod. Wij verzorgen een uitgebreide, adequate en onderbouwde verwijzing op schrift. Wij zijn erkende verwijzers en kunnen deze daarom ook rechtstreeks voor u verzorgen. 

Behandeling

Uw behandeling start vanaf het eerste contact. Wij hebben dan ook geen wachttijden tussen eerste contact en de daadwerkelijke start van uw behandeling. 

Privacy

Uw privacy wordt gewaarborgd doordat wij ons conformeren aan "De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Deze ligt aan de basis van al onze zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

Relatie tussen cliënt en zorgverlener

De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is 'informed consent'. Dat wil zeggen dat wij alleen handelen wanneer wij uw expliciete toestemming hebben. 

Voor welke zorg geldt de WGBO?

De WGBO geldt voor onze medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. 

Vanaf welk moment is er een behandelingsovereenkomst?

Wij houden ons aan de WGBO vanaf het allereerste contact. 

Welke rechten heeft u als patiënt?

Volgens de WGBO heeft u bij ons recht op:
Het verkrijgen van begrijpelijke informatie over uw rechten. Ten alle tijden inzage in gegevens die wij over u hebben. Privacy en geheimhouding.

Welke plichten heeft u?

U bent verplicht om ons goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problematiek. Met de juiste informatie kunnen wij sneller en beter een diagnose stellen en goede zorg verlenen.

Wanneer mogen wij ingrijpen zonder uw toestemming?

Wanneer er sprake is van een zeer ernstig toestandsbeeld waarbij u niet in staat bent uw eigen veiligheid of die van anderen te garanderen en er sprake is van levensbelang of het risico op ernstige schade kunnen wij volgens de Wet Verplichte GGZ soms zonder toestemming handelen. Bv uw huisarts informeren. Dit zullen slechts in zeer uitzonderlijke situaties doen en nooit zonder vooraf overleg met u. Een dergelijke ingreep gaat gepaard met een uitgebreide procedure onafhankelijk getoetst door psychiater en rechtbank. 

Informatie en advies over rechten in de zorg

Heeft u vragen over uw rechten in de zorg of wilt u advies op het gebied van zorg? Dan kunt u ook terecht bij het Adviespunt Zorgbelang.Specialistische GGZ in de huisartsenpraktijk

Wij hebben een jarenlange ervaring in het bieden van ggz-behandeling in huisartspraktijken en als zodanig bekend en erkend  bij preferente zorgverzekeraars in de regio Westelijk Noord-Brabant en Zeeland.  Het aanbod is specialistisch en de zakelijke overeenkomst op basis van maat en redelijkheid. De service kenmerkt flexibiliteit waardoor continuïteit van het aanbod is gegarandeerd.